Današnji TV aparati imaju USB priključak za fleš diskove. Digitalni zapis u formatu MP4 daje veoma kvalitean video snimak na malom memorijskom prostoru. Zato je veoma jednostavno svoje video uspomene čuvati na USB disku (fleš disku).

Bez postavljanja projektora i platana, reprodukcija uvek pristupačna

na tv aparatu trenutno.

 

Iste video zapise može i SET TOP BOKS da prikaže. To je slučaj da imate stari analogni televizor.

konverzija 8mm ili super 8mm

filmova u MP4 (ili neki drugi format)

 

 

 

 

                            vršimo presnimavanje, konverziju tj. digitalizaciju starih

                            snimaka (8mm  ili   super 8mm)

                            postupkom progresivnog skeniranja, to znači da svaka

                            kamerom načinjena slika bude 'fotografisana' skenirana

                            pojedinačno, (ne presnimavamo sa platna).

                            To daje najkvaltetniji snimak sa celuloidne trake.

                            Snimak po želji, na fleš disk, dvd  ili  cd

 

                            konverzija je izvodljiva u format:

                            AVI, DVD, MOV, MP4, MPEG-1, MPEG-2, WMV, FLV, WebM, OGV,

                            SWF, H.264, MKV

                            po želji sa muzičkom podlogom

 

 

                                  CENA

                                  do 5 minuta  1.500.-

                                  do 10 minuta 2.500.-

                                  do 30 minuta 4.500.-

                                  do 60 minuta 6.500.-

telefon  011 24 151 30

celuloidna filmska traka vremenom propada

napravite digitalni arhivski snimak vaših filmova

spasite ih od propasti