da bi se ova prezentacija mogla prikazati ispravno, neophodno je koristiti Microsoft Edge ©®

MAPA PREZENTACIJE:

wier sprechen deutsch
we speak english
beszélűnk magyarul
wier sprechen deutsch
we speak english
beszélünk magyarul

Ceo sadržaj ove internet prezentacije, uključujući dizajnerska rešenja, tekstove, fotografije, animacije, video i audio prezentacije,  intelektualno je vlasništvo preduzetništva Eurooptic  kao nosioca  prava (ili se objavljuje uz dozvolu poslovnog partnera B.L.P. D.P.I. iz francuske,  koji su zakoniti nosioci intelektualne svojine na objavljenom sadržaju) i pod zaštitom je nacionalnog Zakona o autorskom i srodnim pravima i međunarodnih konvencija koje regulišu oblast autorskih prava. 
Radi zaštite od neovlašćenog i nezakonitog korišćenja, kompletan sadržaj internet prezentacije obezbeđen je skrivenim elementima zaštite, a korisnicima prezentacije je omogućen i dozvoljen pristup  isključivo u nekomercijalne svrhe.

Ovim je zabranjena svaka druga objava, prerada, izmena, prevod, dopuna, prodaja, nedostojno iskorišćavanje dela, distribuiranje i na drugi način suprotno zakonu korišćenje sadržaja internet prezentacije, odnosno pridruživanje sadržaja, ili dela sadržaja drugoj internet prezentaciji.

 

Može se dogoditi da neki od podataka na ovoj internet prezentaciji  ne budu tačni zbog izmena proizvoda. Pre poručivanja, molimo Vas, da zatražite najnovije podatke, jer proizvođač zadržava pravo da izvrši izmene u bilo kom trenutku i bez prethodnog obaveštenja, i to u pogledu cena, boja, materijala modela.

Podaci na ovom veb-sajtu dati su "takvi kakvi jesu". Eurooptic se ni u kom slučaju ne može smatrati odgovornim bilo kom licu niti za bilo kakve direktne, posredne, posebne ili druge posledične štete nastale bilo kakvom upotrebom ove internet prezentacije ili bilo kog drugog povezanog veb-sajta, uključujući, bez ograničenja, bilo kakve gubitke dobiti, prekide poslovanja, gubitak programa ili drugih podataka na Vašem informacionom sistemu ili na neki drugi način, iako smo izričito upozoreni na mogućnost nastanka takve štete. 

 

Eurooptic ne daje nikakve garancije i/ili bilo kakva predočenja u vezi bilo koje druge internet prezentacije kojem se može pristupiti preko ove prezentacije. Takva mogućnost obezbeđena je samo kao pogodnost  i ne znači da Eurooptic preuzima, odnosno prihvata bilo kakvu odgovornost za sadržaj ili upotrebu takvih veb-sajtova. Pored toga, na Vama je da preduzmete odgovarajuće mere predostrožnosti i da proverite da ono što odaberete za svoju upotrebu ne sadrži "viruse", "crve", "trojanske konje" i druge elemente destruktivne prirode.

• ova internet prezentacija je

  za stone računare, lap top računare

  i delimično, tablet računare.

  Za telefonske uređaje kliknite na

  dugme "mobilni telefon" ili upišite

  u pretraživač vašeg telefona adresu:

  www.eurooptic-bgd.weebly.com.

telefonska-mobilna verzija

eurooptic

AKCIJE

  •  akcijske ponude dok zalihe traju

O NAMA

MOBILNI TELEFON

  • besplatne aplikacije za android telefone